Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/doc/www.hypofin.sk/www/wp-content/plugins/ap-custom-testimonial/ap-custom-testimonial.php on line 103
Investície - www.hypofin.sk

Konzervatívny klient uprednostňuje stabilitu pred rizikom pri investovaní. Svoje úspory preto vkladá obyčajne do banky na termínované účty, prípadne do dlhopisov. Úroková miera je nižšia ako u ďalších typov, ale stabilnejšia. Pri termínovaných účtoch môže počítať s úrokovou sadzbou cca od 0,10 % do 2,00 % p.a. (ročne). Pri dlhopisoch sa dá dosiahnuť vhodným výberom dlhopisových fondov priemerný ročný výnos cca 2-5 %.

Ambíciou progresívneho, vyváženého klienta je dosiahnutie výnosov s vyššou mierou akceptácie rizika. Tento klient rozloží riziko výberom viacerých investičných možností. Investuje časť peňazí do dlhopisov, časť do akcií, prípadne aj komodít. Priemerný výnos progresívneho investora sa pohybuje cca okolo 5 %.

Pre agresívneho klienta je typická akceptácia vysokej miery rizika za cenu dosiahnutia maximálneho zhodnotenia. Tento klient počíta aj s možnosťou vysokých strát za cenu potenciálne možného najvyššieho zhodnotenia svojich financíí. Investuje preto hlavne do akcií. Pravidelným investovaním môže dosiahnuť výnos okolo 7 % a viac.

Pri investovaní platí, že s investíciou je vždy spojené aj riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.Pre klientov, ktorí vsádzajú na istotu a nechcú podstúpiť žiadnu mieru rizika, doporučujeme stavebné sporenie. Úroková miera je klientovi známa už pri podpise zmluvy.

Výšku štátnej prémie určuje každoročne štát. Klient má na ňu nárok po splnení zákonom stanovených podmienok.
V oblasti stavebného sporenia spolupracujeme so stavebnou sporiteľňou Wustenrot a ČSOB stavebnou sporiteľňou

4

Priemerný ročný výnos

10

Priemerná doba investovania

1232

Spokojných klientov

98

Spokojnosť klientov

Novinky zo sveta financií